Svenska Saabklubben och BMW Club Schweden hade även 2023 en träff tillsammans, denna gång på Götaström Classic Motor i Vaggeryd

Vad som kommer 2024 är ännu inte klart

Tack för denna gång

Träffen avlöpte i strålande sol med massor av besökare.

Nu ser vi fram emot 2024………

När? Någon gång 2024

Var? –Ännu inget spikat  

Hur? – Det återkommer vi till 

Kostar det nåt? – Det vet vi inte ännu

 

Mer information genom klubbens webbsida, i tidningen Bakrutan samt här.
Varmt välkomna!