Lämpliga boenden får vi återkomma med sommaren 2024