All bankörning som Svenska Saabklubben genomför tillsammans med BMW Club Schweden Motorsport genomförs i enlighet med Svenska Bilsportförbundets regelverk samt licensförsäkring.

Det skall vara roligt och utvecklande att köra på bana. Därför är du välkommen med din bil, oavsett om du kör en kör en Saab 92A eller en Saab 9-5 NG Aero, eller något där emellan.

Banträffar med Svenska Saabklubben är till för att vi alla skall ha det trevligt, njuta av att glädjen med att köra på bana och samtidigt utvecklas till säkrare förare.

Du som förare

Licens:
Du ska ha en licens utfärdad av Svenska Bilsportförbundet, det finns några alternativ:

 • Om din SBF-licens är aktiv är det bara att anmäla sig.
 • Om din licens är vilande har du två alternativ:
  • Aktivera vilande Bilsportlicens Racing via SBF och LoTs.
  • Lös Träningslicens på plats (150 Kr).

 • Om du saknar licens har du också ett alternativ:
  • Vill du prova på bankörning erbjuder klubben möjlighet till detta vid Sommarträffen. Du genomgår då en kortfattad utbildning på plats och löser ut en prova-på licens som gäller under dagen. N.B. begränsad körtid för prova-på och tillgängligheten framkommer under respektive trackday.


Utan SBF licens enligt ovan får du ej delta i annat än familjekörningen i kortege.


Personlig utrustning

Du måste ta med personlig utrustning till bankörningen, det som krävs är:

 • Hjälm. Ska vara avsedd för bil eller mc.
 • Handskar. Racinghandskar är att föredra men andra alternativ finns så länge de täcker handen och inte är tillverkad av smältbart syntetiskt material.
 • Skor som är ändamålsenliga. Racingskor är bra men andra skor fungerar också så länge de inte är för klumpiga, tofflor eller träskor är inte ok.
 • Heltäckande klädsel i flamhämmande material. T.ex. långärmad tröja i tätvävd bomull och jeans.

Din bil

Gatbilskörningar på bana är till för s.k. gatbilsregistrerade bilar vilka uppfyller alla krav för att få köras på allmän väg och ska vara i skick att klara ett test motsvarande krav för svensk bilbesiktning. Som medlem i Svenska Saabklubben är du givetvis välkommen med vilken Saabmodell du än har. Är du klubbmedlem, men önskar prova någon annan av dina bilar på banan, även om det inte är en Saab, så går det också bra.

Det går med andra ord alldeles utmärkt att köra på bana med vardagsbilen. På klubbens banträff körs allt från Saab 9-5 automat familjekombi till trackdaypreparerade Saab 9-3. Givetvis är de äldre Saabarna lika välkomna. En 2-taktare eller V4 är lika kul på racerbanan, som vass 99/900 Turbo.

Alla kan köra tillsammans så länge vi respekterar varandra.

Besiktning

Före varje bankörning genomförs en enklare besiktning där bl.a. nedanstående kontrolleras. Arrangören har rätt att avvisa fordon som underkänts vid besiktning.

 • Däck
 • Bromsar, bromsbelägg och bromsvätskenivå.
 • Läckage, inga läckage tillåts.
 • Batteri.
 • Bälte och stol.
 • Ljus, bromsljus och blinkers.
 • Tillgänglig bogserögla.
 • Nummerskylt fram och bak.
 • Personlig utrustning.
 • Övrigt som t.ex. befintliga skador, kamerafäste och lösa föremål i kupé och bagagerum.

Försäkring
Tänk på att bilens vanliga försäkring EJ gäller vid bankörning,
Har du däremot en MHRF försäkring gäller denna vid bankörning arrangerad av MHRF-ansluten klubb (dock ej tävlingskörning)
Dock är du och tredje man alltid försäkrade mot personskada etc via den försäkring som ingår i racinglicensen eller prova-på-licensen. Utan licens – Ingen körning!

.

Bromsar och bromsvätska

Bromsarna blir mycket varma under körning på bana. Bromsskivor och belägg skall ha tillräcklig tjocklek och bromsvätskan bör helst ha bytts det senaste året men ska inte vara äldre än två år gammal.

Däck

Däck skall vara godkända för körning på allmän väg avseende bl.a. minsta mönsterdjup på 1,6 mm, s.k. R-däck är godkända men ej slicks. Lufttryck bör kontrolleras under körningen och för gatdäck bör trycket ökas med 0,5 bar innan körningen påbörjas.

Cabrioleter och takluckor

För cabrioleter är hard top att föredra men soft top är tillåtet, i bägge fall skall tak vara uppfällt under körning och vid körning med soft top skall farten anpassas.

Ev. tak- eller sollucka skall vara stängd.

Avkylning

Både bromsar och motor blir varm under körning på bana. Det är därför viktigt att alltid använda minst sista varvet in i depån för avkylning, stoppa heller inte motorn direkt utan låt den gå på tomgång en stund för att tillåta oljan och kylarvätskan att kylas ned.

Så går det till; säkerhet, uppförande och tips

Bankörning skall vara roligt och utvecklande!

De huvudsakliga anledningarna till att klubben anordnar bankörning för gatbilar är att du ska lära dig att hantera din bil, vilket gör dig till en säkrare förare, samtidigt som vi har det trevligt tillsammans. Om du vill tävla är du välkommen att ställa upp i SSK:s Klubbmästerskap, Saab Sport & Racing Cup

En dag på banan börjar på morgonen, med incheckning och besiktning av samtliga förare, fordon och säkerhetsutrustning. Obs; Arrangören har rätt att avvisa fordon som blir underkänt på besiktningen.

Efter besiktningen sker en obligatorisk förargenomgång där bland annat säkerhets- och ordningsregler samt flagg- och eventuella ljus-signaler gås genom.

Efter förargenomgång startar körningen, oftast uppdelad i pass om 15-20 minuter.

Organisation och säkerhet

Banträffarna leds av en övningsledare som är ansvarig för och leder banträffen med hjälp av funktionärer.

Övningsledaren har oinskränkt befogenhet att värna säkerheten på banan och kan tillrättavisa, och vid behov avvisa, en förare som kör över sin förmåga eller inte följer säkerhets- eller ordningsreglerna.

Vid utsläppet på banan finns huvudposteringen, funktionären här är ansvarig för varje banpass. Det är från huvudposteringen som bilarna släpps ut och det är här avflaggning efter varje pass sker.

Runt banan finns flaggposteringar som ska varna för faror och rapportera incidenter till huvudposteringen.

Flaggsignaler

Flaggsignaler är viktiga och det enda sättet att informera dig som förare om något oväntat inträffat. Lär dig därför var flaggposteringarna finns och var uppmärksam när du passerar dem.

Gul flagg – något har inträffat och det kan finnas en fara helt eller delvis på banan.

Vid gul flagg ska du sänka farten markant, omkörning är förbjuden och du ska vara beredd att ändra spårval eller stanna.

Röd flagg – banpasset avbryts i förtid, anledningen kan vara flera.

Vid röd flagg ska du omedelbart sänka farten markant, omkörning är förbjuden och du ska vara beredd att stanna samt under största uppmärksamhet fortsätta in till bandepån.

Svart flagg – riktas till dig som enskild förare och betyder att du ovillkorligen ska köra in i depå för att ta kontakt med huvudposteringen.

Det kan vara så att du kört över din förmåga eller att det är något fel på din bil.

Om du får en svartflagg, kontrollera mätare och i backspeglarna efter tecken på rökutveckling eller spill och kör försiktigt varvet färdigt in i depån.

Svart-vit flagg – banpasset är avslutat.

Avsluta varvet i lugnt tempo, utnyttja det som en möjlighet att kyla av bilen.

I depån

I parkeringsdepå gäller promenadfart.

Här kan du förvara din utrustning under körpassen och parkera och skruva med din bil mellan passen.

I bandepån, sträckan längs med start- och målrakan, gäller maximal hastighet 60 km/h.

Här sitter man i bilen med hjälm på beredd att starta och åka ut på banan.

Ordningsregler

”Blinkersregeln” – kör om framförvarande först när denna signalerar med blinkers!

Omkörning tillåts endast om framförvarande förare uppmärksammat och visar att omkörning kan ske. Lämpligast sker detta genom att framförvarande ger signal med blinkers och åker åt sidan åt samma håll.

Höger/ vänster-regeln – omkörning är tillåten på både höger och vänster sida!

Kurvregeln – släpp förbi snabbare bilar innan kurvan!

Att vara snabb på bana handlar om mer än bara motorstyrka. Förarens kapacitet, låg vikt, däck, bromsar och rätt spår spelar stor roll. Det är med andra ord inte självklart att den som har starkast motor är snabbast. På raksträckor är det däremot svårt för motorsvaga bilarna att accelerera förbi motorstarka, har du blivit upphunnen skall du därför släppa förbi innan en kurva istället för efter.

Den gyllene regeln – behandla andra som du själv vill bli bemött!

Om olyckan är framme

Om du inser att du inte hinner bromsa inför en kurva, styr av banan med hjulen pekandes rakt fram! Om du kör av banan samtidigt som du svänger finns risken att bilen voltar.

Samma princip gäller om du råkar komma utanför banan. Kör vidare rakt fram och ta ner farten. Styr sedan upp på banan med små och försiktiga rattrörelser. Försöker du styra upp med för stor fart eller för stora rattrörelser löper du stor risk att få sladd.

Om du kört av, sitt kvar i bilen med säkerhetsbälte och hjälm på till säkerhetsbil eller bärgare kommit fram för att hjälpa dig. Avåkningen kan bero på olja eller kylarvätska som läckt ut på banan och då är det inte otänkbart att fler kör av på samma plats.

Detta gäller så länge bilen inte börjar brinna, vilket är mycket ovanligt utanför filmens värld. Om du tvingas lämna bilen, se till att du snarast tar dig i säkerhet bakom armco-räcket.